Logo Westesson BMA AB.JPG

Avvägning

Avvägning eller nivellering är en metod för att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet. Om någon av punkterna har en känd höjd kan man även beräkna punkternas absoluta höjd över

havet.

IMG_1698.JPG

Avvägningståg i lund.

Instrument Leica LS15